Nordiska Miljöbyggnadsbolaget

Vår vision är att skapa en hållbar samhällsutveckling där alla fastigheter ska kunna vara klimatsmarta och miljövänliga. Med fokus på entreprenadområdet energi skapar vi hållbara hus.

People

Människan i centrum för utveckling av en klimatsmart stad

Planet

Klimatet kan inte vänta. Med innovationer inom fastighetsområdet skapar vi klimatsmarta hus som är bra miljön

Profit

Smarta energilösning skapar hög räntabilitet och ökar värdet i fastigheten

Nordiska Miljöbyggnadsbolaget

Aprilice AB har sedan starten 2012 verkat inom miljöbyggnadssektorn och verkat för ett hållbart byggande. Med djup kunskap inom teknikområdet och inom byggnation skapar vi miljöfokuserade innovativa lösningar